English | Serbian

Uputstva

Institucije se na eduroam infrastrukturu mogu povezati kao Davalac Identiteta i/ili Davalac Resursa. Da bi neka institucija postala Davalac Identiteta potrebno je da poseduje RADIUS server i bazu u kojoj se nalaze digitalni identiteti njenih korisnika. Uslov za Davaoce Resursa je da poseduju RADIUS server i NAS (Network Access Server) uređaje (više o načinu rada eduroam-a možete pročitati ovde).
Uputstva na ovoj strani se odnose na instalaciju i konfiguraciju FreeRADIUS (www.freeradius.org) platforme koja predstavlja open-source rešenje za RADIUS server. Najnovija verzija FreeRADIUS softvera može se preuzeti ovde

Nova Uputstva

NAPOMENA: Nova uputstva dostupna su na wiki stranicama.

Stara Uputstva

FreeRADIUS 2

FreeRADIUS 3

Prezentacije sa eduroam treninga