English | Serbian

Zašto eduroam ?

eduroam u Evropi predstavlja standard za pristup Internetu u obrazovnoj i naučno-istraživačkoj zajednici. Kada studenti i zaposleni u akademskim institucijama, dolaze u posetu vašoj instituciji oni očekuju da imaju pristup Internetu putem eduroam-a. Takođe, da bi vaši studenti i zaposleni imali iste mogućnosti za pristup Internetu kada posećuju druge institucije neophodno je da i vaša institucija učestvuje u eduroam-u.

Institucijama koje učestvuju u AMRES eduroam-u, ovaj servis donosi velike prednosti i korist:

 • Značajno umanjuje i olakšava posao administratora:
  • ne moraju da otvaraju gostujuće naloge za posetioce iz institucija koje učestvuju u eduroam servisu
  • postavljena eduroam infrastruktura se može koristiti za skupove i konferencije na kojima prisustvuju posetioci sa drugih institucija
  • zahvaljujući standardizovanoj konfiguraciji korisničkih uređaja, korisnici sami podešavaju svoje uređaje
 • Donosi dodatnu prednost institucijama pri organizaciji i održavanju skupova, konferencija i seminara, što dalje doprinosi ugledu institucije
 • Institucija svojim korisnicima omogućava pristup Internetu prilikom posete naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama (koje poseduju eduroam) u zemlji i inostranstvu
 • Posetiocima iz drugih institucija nudi pouzdan i jednostavan servis koji olakšava komunikaciju i vezu sa Internetom tokom njihove posete

Osim toga, institucije svojim korisnicima pružaju servis kojim omogućuje:

 • Besplatan, brz i pouzdan pristup Internetu na mnogobrojnim eduroam lokacijama širom sveta
 • Pristup upotrebom postojećeg korisničkog imena i lozinke bez obzira na mesto pristupa i bez potrebe da otvaraju i pamte dodatne naloge
 • Jednostavno korišćenje - podešavanje na korisničkom uređaju se radi samo jednom
 • Visok nivo zaštite privatnosti i podataka

Ko može da učestvuje u eduroam-u?

Svaka institucija koja je članica AMRES-a može učestvovati u AMRES eduroam servisu, tako što svojim korisnicima obezbeđuje eduroam servis (davalac identiteta) i/ili tako što kroz eduroam servis daje pristup Internetu (davalac resursa).

Takođe, institucije koje nisu članice AMRESA mogu učestvovati u AMRES eduroam servisu tako što kroz njega nude pristup Internetu (davalac resursa).

Administrativni i tehnički uslovi kao i uputstva za priključivanje AMRES eduroam servisu dostupna su ovde.