English | Serbian

Zašto eduroam?

Usluga eduroam u Evropi predstavlja standard za pristup internetu u obrazovnoj i naučno-istraživačkoj zajednici. Kada studenti i zaposleni u akademskim institucijama, dolaze u posetu vašoj instituciji oni očekuju da imaju pristup internetu putem eduroam usluge. Takođe, da bi vaši studenti i zaposleni imali iste mogućnosti za pristup internetu kada posećuju druge institucije neophodno je da i vaša institucija učestvuje u eduroam usluzi.

Institucijama koje učestvuju u AMRES eduroam usluzi, ova usluga donosi brojne prednosti:

 • Značajno umanjuje i olakšava posao administratora:
  • ne moraju da održavaju privremene naloge za posetioce iz institucija koje učestvuju u eduroam usluzi,
  • postavljena eduroam infrastruktura se može koristiti za skupove i konferencije na kojima prisustvuju posetioci sa drugih institucija,
  • zahvaljujući standardizovanoj konfiguraciji korisničkih uređaja, korisnici sami podešavaju svoje uređaje samo jednom.
 • Donosi dodatnu prednost institucijama pri organizaciji i održavanju skupova, konferencija i seminara, što dalje doprinosi ugledu institucije.
 • Institucija svojim korisnicima omogućava pristup internetu prilikom posete naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama (koje poseduju eduroam) u zemlji i inostranstvu.
 • Posetiocima iz drugih institucija nudi pouzdanu i jednostavanu uslugu koji olakšava komunikaciju i vezu sa internetom tokom njihove posete.

Osim toga, institucije svojim korisnicima pružaju servis kojim omogućuje:

 • Besplatan, brz i pouzdan pristup internetu na mnogobrojnim eduroam lokacijama širom Srbije i sveta.
 • Pristup upotrebom postojećeg korisničkog imena i lozinke bez obzira na mesto pristupa i bez potrebe da otvaraju i pamte dodatne naloge.
 • Jednostavno korišćenje - podešavanje na korisničkom uređaju se radi samo jednom.
 • Visok nivo zaštite privatnosti i podataka.

Ko može da učestvuje u eduroam usluzi?

Svaka institucija koja je AMRES korisnik može učestvovati u AMRES eduroam usluzi, tako što svojim korisnicima obezbeđuje eduroam (Davalac Identiteta) i/ili tako što kroz eduroam daje pristup internetu (Davalac Resursa).

Takođe, institucije koje nisu AMRES korisnici mogu učestvovati u AMRES eduroam usluzi tako što kroz njega nude pristup internetu (Davalac Resursa).

Za dodatne smernice možete pogledati detaljnije informacije o administrativnim i tehničkim uslovima za priključivanje AMRES eduroam usluzi.