English | Serbian

Besplatan, bezbedan, brz i jednostavan pristup internetu!

eduroam®education roaming je besplatna usluga za pristup internetu. AMRES krajnjim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup internetu širom sveta, bez potrebe za otvaranjem dodatnih naloga, uz korišćenje već postojećeg korisničkog imena i lozinke kreiranih na instituciji u kojoj rade ili studiraju.

Tako npr. student Fakulteta organizacionih nauka, može pristupiti eduroam internetu na svom fakultetu, ili kada je u poseti bilo kojoj instituciji u Srbiji ili svetu korišćenjem istog korisničkog imena i lozinke. Korisnik ima isti utisak, bez obzira gde pristupa eduroam internetu.

Korisnici eduroam usluge su studenti i zaposleni u naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama širom sveta. U Srbiji ga mogu koristiti studenti, profesori, predavači, naučnici, istraživači i svi drugi zaposleni u institucijama članicama Akademske mreže Srbije (AMRES).

Zahvaljujući najsavremenijim standardima za enkripciju (WPA2/AES), korisnicima je zagarantovan visok nivo sigurnosti i zaštite privatnosti njihovih podataka.

Pristup internetu putem eduroam usluge je jako jednostavan. Potrebno je samo jednom izvršiti podešavanje na korisničkom uređaju.

Usluga eduroam je osim u Srbiji dostupna u brojnim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u preko 90 zemalja Evrope i sveta.

Ukoliko ste administrator u instituciji koja je AMRES korisnik, možete pogledati tehničke detalje eduroam usluge i sva potrebna uputstva.