English | Serbian

Institucije koje učestvuju u AMRES eduroam servisu

Operativnost rada eduroam infrastrukture prati se sistemom za nadgledanje NetIIS, razvijenom od strane RCUB-a, pod direktorijumom AMRES(Serbia)/Monitors/AMRES eduroam.

Ime institucijeDomenTip institucijeAutentifikacija
Računarski centar Univerziteta u Beogradurcub.bg.ac.rsIdP+RPEAP-TTLS, EAP GTC
Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradurgf.bg.ac.rs, student.rgf.bg.ac.rs, dok.rgf.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradustudent.fon.bg.ac.rs, fon.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradupharmacy.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Centar za informacione tehnologije Univerziteta u Novom Saduuns.ac.rsIdP+RPEAP-PEAP
Akademska mreža Srbijeamres.ac.rs, hosted.amres.ac.rsIdP+RPEAP-TTLS
Institut za nuklearne nauke "Vinča"vin.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcupmf.kg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Računarski centar Univerziteta u Kragujevcukg.ac.rsIdP+RPEAP-TTLS
Računarski centar Univerziteta u Nišujunis.ni.ac.rsIdP+RPEAP-TTLS
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišupmf.ni.ac.rsIdPEAP-TTLS
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišumasfak.ni.ac.rsIdPEAP-TTLS
Hemijski fakultet Univerziteta u Beograduchem.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Gimnazija Pirotgimpi.ni.ac.rsIdPEAP-TTLS
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beograduagrif.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Filozofski fakultet Univerziteta u Beograduf.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradualas.matf.bg.ac.rs, matf.bg.ac.rs IdPEAP-TTLS
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradumas.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Mašinski fakultet Kraljevo Univerziteta u Kragujevcumfkv.kg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradubfspc.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beograduarh.bg.ac.rsIdPPEAP
Biološki fakultet Univerziteta u Beogradubio.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beograduvet.bg.ac.rsIdP+RPEAP-TTLS
Srpska akademija nauka i umetnostisanu.ac.rsIdPEAP-TTLS
Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradusf.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu fpn.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Univerzitet u Prištini – Kosovska Mitrovicapr.ac.rsIdPEAP-TTLS
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beograduetf.bg.ac.rsIdP+RPPEAP
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradufil.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beograduffh.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Institut „Mihajlo Pupin“imp.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beograduekof.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradugrf.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Pravni fakultet Univerziteta u Beograduius.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišugaf.ni.ac.rsIdPEAP-TTLS
Elektrotehnički Institut Nikola Teslaint.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradumfub.bg.ac.rsIdPPEAP
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu sfb.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Državni univerzitet u Novom Pazarunp.ac.rsIdPEAP-TTLS
Institut za fiziku u Beograduipb.ac.rsIdPEAP-TTLS
Faklutet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcufin.kg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbijeiaus.ac.rsIdPEAP-TTLS
Institut ekonomskih naukaien.bg.ac.rsIdP+RPEAP-TTLS
Fizički fakultet Univerziteta u Beograduff.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Tehnički fakultet u Borutfbor.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Ekonomski fakultet u Nišueknfak.ni.ac.rsIdPEAP-TTLS
Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM)ihtm.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Fakultet muzičke umetnosti u Beogradufmu.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Beogradufsfv.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Istraživačka stanica Petnicapsc.ac.rsIdPEAP-TTLS
lnstitut za filozofiju i drustvenu teorijuinstifdt.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Univerzitet u Beogradurect.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradugef.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišutf.ni.ac.rsIdPEAP-TTLS
Fakultet tehničkih nauka u Čačkuftn.kg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitacijufasper.bg.ac.rsIdPEAP-TTLS
Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sadvps.ns.ac.rsIdPEAP-TTLS