English | Serbian

Šta je potrebno da se Vaša institucija pridruži

U AMRES eduroam servisu institucija može učestvovati kao davalac identiteta (tako što svojim korisnicima obezbeđuje korisničko ime i lozinku) i/ili kao davalac resursa (tako što obezbeđuje pristup Internetu kroz eduroam servis). Tehničke detalje rada AMRES eduroam servisa možete pogledati ovde.

Da bi se vaša institucija AMRES eduroam servisu priključila kao davalac identiteta, potrebno je da:

  1. Izdaje digitalne identitete (korisničko ime i lozinku) svojim korisnicima (studentima i zaposlenima). AMRES je institucijama koje nemaju bazu digitalnih identiteta korisnika spremio podršku u smislu aplikacije za kreiranje i održavanje identiteta, odgovarajućih uputstava za instalaciju i savetodavne pomoći (USKORO!).
  2. Implementira autentifikacioni RADIUS server. Uputstva za konfiguraciju možete preuzeti ovde.

Da bi se vaša institucija AMRES eduroam servisu priključila kao davalac resursa, potrebno je da:

  1. Obezbeđuje bežični pristup Internetu, sa SSID eduroam. Bežični uređaj (access point) koji obezbeđuje pristup Internetu kroz AMRES eduroam servisu mora ispunjavati određene tehničke parametre. Ovde možete pogledati tehničke preduslove, kao i spisak uređaja koje je AMRES tim testirao i koji se mogu koristiti u AMRES eduroam servisu.
  2. Implementira autentifikacioni i accounting RADIUS server. Uputstva za konfiguraciju možete preuzeti ovde.

Obaveze i prava institucija članica AMRES eduroam servisa opisani su u dokumentu „Pravilnik AMRES eduroam servisa“. U pravilniku su opisani prava i obaveze AMRESa kao davaoca AMRES eduroam servisa i institucija koje mogu učestvovati kao davaoci identiteta i/ili resursa. U pravilniku su takođe opisani adminstrativni i tehnički uslovi za pristup AMRES eduroam servisu, pa savetujemo da institucije prvo detaljno prouče pravilnik.

Povezivanjem svog RADIUS servera na vršni AMRES eduroam RADIUS server i potpisivanjem dokumenta „Saglasnost za učestvovanje u AMRES eduroam servisu“, institucija postaje članica AMRES eduroam servisa. Takođe je potrebno da popunite i pošaljete na helpdesk@amres.ac.rs sledeća dva formulara:

Ukoliko imate pitanja ili Vam je potrebna savetodavna pomoć u uspostavljanju eduroam servisa u Vašoj instituciji, možete se obratiti AMRES timu na helpdesk@amres.ac.rs.