English | Serbian

U cilju promocije AMRES eduroam servisa, Akademska mreža Srbije pripremila je propratni materijal, koji ovde možete pogledati u pdf formatu.

Poster je namenjen krajnjim korisnicima i daje informacije o nameni i funkcijama, kao i tehničkim detaljima funkcionisanja AMRES eduroam servisa.

Flajer je namenjen krajnjim korisnicima i daje osnovne informacije o AMRES eduroam servisu.

Brošura je namenjena dekanima, prodekanima, administratorima, IT osoblju i ostalim zaposlenima u menadžmentu institucija članica AMRES-a i daje detaljnije informacije o nameni, funkcijama i prednostima AMRES eduroam servisa, kao i tehničke detalje i informacije o načinu priključivanja na ovaj servis.

Ukoliko želite da promovišete eduroam servis na vašoj instituciji, ovi materijali vam mogu biti prosleđeni u formatu pripremljenom za štampu, a treba samo da pošaljete zahtev na helpdesk@amres.ac.rs.